आज १५ऑगस्ट २०११ रोजी आम्ही हा अंक प्रकाशित करत आहोत.

अद्वैत!
लेखन आणि अभिवाचन: शोभा सोनार

1 टिप्पणी:

umesh म्हणाले...

फ़ार फ़ार सुंदर! शाश्वतातून अश्वाश्वताची नाळ जपण्याचा फ़ार व्याकुळ प्रयत्न. खुप दिवसांनी ’चेतना’ डोकावली शब्दांमधे. याची कविता कर; मस्त होईल.
प्रतिसाद नाहीत; कळल्यावर देतीलच.