आज १५ऑगस्ट २०११ रोजी आम्ही हा अंक प्रकाशित करत आहोत.

कुठे भास होतो तुझ्या कंकणांचा!
काव्य: ज्ञानेश
काव्यवाचन: शोभा सोनार

1 टिप्पणी:

Gangadhar Mute म्हणाले...

सुंदर गझल आणि गायन.